Exercicios con Estilo

  • Área: Expresión oral e escrita
  • Contido: Duplicación sinonímica
  • Punto que se traballa: A sinonimia
  • Introducción: Este exercicio duplica sistematicamente a expresión. Para iso utiliza palabras ou locucións sinónimas (perfectas ou imperfectas) e mais outras de significación próxima, pero que non o son.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO: http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2013/05/exercicios-con-estilo.html

Contacto

PALABRAS AZULES azulespalabras@gmail.com